Kontakt

ABCliner - ABC rørteknik ApS

- Ingeniør- og entreprenørvirksomhed

Tlf.: (0045) 24 87 85 93 / Mail: info@abcliner.dk

ABC rørteknik ApS
c/o Brejning Østergård
Østergårdsvej 25, Brejning
7080 Børkop

CVR nr.: 29 44 37 42

Vare afhentes ved vores kontor/lager: Industrivej 45, 7080 Børkop

- Kontakt Palle: 24 47 14 41

Tulipa - Havedesign og blomster- og udelivsbutik - Se også vores hjemmeside for havedesign www.tulipa.dk
Ingeniør & Design ApS - Ingeniør & Design virksomhed

Se også hjemmeside for kunstner Cecilie Holm www.cecilie-holm.dk

Send en mail til os, omkring det du har brug for af løsninger, materialer eller produkter.
MAIL:
info@abcliner.dk

Ring og forhør dig om vores løsninger – vi sammenstiller løsningen til dig, så du kan når de mål, du har sat dig for fremtiden. Tlf.: 0045 24 87 85 93

Profil

ABCliner … kvalitetsløsninger for fremtiden …

Vi leverer løsninger og projekter, der sikrer en høj kvalitet og et optimal færdig produkt.

Vi tager initiativ og går foran, hvorved vi når de mål, vi sammen har sat os…

Vi yder vores bedste i de udfordringer, opgaver og projekter vi påtager os.

Vi arbejder efter værdibaseret ledelse og samarbejde.

Vores kerneværdier:

  • Initiativ: – Vi tager initiativ til udvikling, det være sig: Samarbejde, produkter og løsninger.
  • Udvikling: – Vi er innovative, proaktive og fokuseret, hvilket viser vores engagement overfor vores kunder.
  • Engagement: – Vi engagere os i vores produkter og løsninger, hvilket viser vores ansvarsfølelse for vores engagement.
  • Ansvar: – Vi står ved det vi levere og tager ansvar for vores løsninger og produkter, hvilket udmønter sig i vores ekspertise.
  • Ekspertise: – Vores ekspertise giver sig udslag i den kvalitet vi leverer.
  • Kvalitet: - Sammenholder vi alle egenskaber, giver det til sidst den kvalitet vi levere og vi vil levere.

Vi levere en kvalitet der lever op til kundens krav og mere til – Kvalitet i TOP.