ABC Flexforankring og Flexfuger

  • Fleksibel forankring og tætning af rørgennemføringer.
  • Linerovergange i brønde. Liner tilslutninger forankres til brøndvæggen og sikrer at tilslutningen er tæt, så der ikke kommer utilsigtet vand på bagsiden af strømpeforingen.
  • Blivende fleksibel forankring og tætning af rørgennemføringer i vægge.
  • Utætte fuger i større ledninger tætnes og der sikres igen en blivende fleksibel samling