ABCliner No-Dig løsninger
- til kloak-, brønd- og ledningsrenovering

ABCliner NO-DIG løsninger - Opgravningsfrie løsninger til brønd- og ledningsrenovering der gør en forskel - De rigtige løsninger til renovering af afløbs- og kloakledninger:

 • ABCliner NO-DIG Løsninger:
  • Strømpeforing UV-Teknik - Glasfiberliner
  • Strømpeforing PVC/U - Plastliner
  • Strømpeforing STIK - Glasfiberliner/POX
  • Strømpeforing STIK - Filtliner/POX
  • Strømpeforing Korte Strømper - Glasvæv/POX
  • Strømpeforing Korte Strømper - Glasvæv/KAT
  • Overgangsprofil - Filtprofil/POX
  • Brøndrenovering - Reprofilering/Betoncoating
  • Brøndrenovering - Reprofilering/Betoncoating/Kunstharpikscoating
  • Brøndrenovering - Reprofilering/Glasfiber-brøndforing (Selvbærende)
  • Overfladerenovering - BYGVÆRKER - Reprofilering/Betoncoating/Kunstharpikscoating
  • Overfladerenovering - BYGVÆRKER - Reprofilering/Kunstharpikscoating
  • Rørgennemføringer - Fleksibel og tætte overgange

ABC Brøndrenovering - UV

- Af eksisterende brønde med UV Brøndforing

Brønd- og overfladerenovering af bygværker - Der sikrer vedvarende tætte løsninger og fremtidssikrer mod svovlbrinte/svovlsyre angreb - Håndværk der gør en forskel
Type UV Brøndforing:
RENS: Rensning af overflade med egnet metode
STOP: Stop vandindtrængning
BETON: Strukturel genopbygning
 • Opføring: - Revner og brud repareres
 • Sider: - Revner og brud repareres 
 • Banket: - Revner og brud repareres 
 • Bund: - Revner og brud repareres
TÆTNING OG BESKYTTELSE: 
 • Opføring: - UV Brøndforing 
 • Sider: - UV Brøndforing 
 • Banket: DS Banket - ABC Coating ca. 3mm - (Tilvalg glasvæv)
 • Bundløb: - ABC Coating ca. 3mm - (Tilvalg glasvæv)
 • TIL- OG UDLØB: - ABC Forankring af til- og udløb -  (Tilvalg)
 • RØRGENNEMFØRINGER: ABC Flexforankring (Tilvalg)
 • OPFØRING OG DÆKSEL: Brøndopføring og dæksel regulering (Tilvalg)
 • PROJEKT: Udførelse, Kvalitetssikring og -kontrol
Udføres sammen med vores samarbejdspartnere.
Generelt på disse ABC projekter - ABC Står for planlægningen/projekt/tilsyn/KS/DOK og vores samarbejdspartner står for den praktiske udførelse.
PROJEKT: Udførelse, Kvalitetssikring og -kontrol
ID Certificering

ABC Strømpeforing - Filt

- Filtbærelag STIK og  Hovedledning (HL)

ABCliner - Strømpeforing - FILT
- - - Type STIK-ABC.15

ABC Silikat og B1/B2 Filtliner -  DN100 - DN200
Styrke E,kort=1500 MPa. / E,lang=250 MPa
Der egner sig til stikledninger og mindre hovedledninger. Vakuum imprægneret materialer, der sikre optimal resultat.
Miljøvenlige silikat, både for miljøet, men også det fysiske arbejdsmiljø for vores udførende medarbejder.


ABCliner - Strømpeforing - FILT
- - - Type STIK-ABC.20

ABC Epoxy AA/A - B og B1/B2 filtliner - DN100-DN200 Styrke E,kort=2.000 MPa. / E,lang=400 MPa
Der egner sig til stikledninger og mindre hovedledninger. Vakuum imprægneret materialer, sikrer optimal resultat. 
Miljøvenlige epoxy, både for miljøet, men også det fysiske arbejdsmiljø for vores udførende medarbejder.

ABCliner - Strømpeforing - FILT
- - - Type STIK-KFL.25

Dimension - DN100-DN150 
S
tyrke E,kort=2.452 MPa. /E,lang=578 MPa
Der egner sig til stikledninger og mindre hovedledninger. Vakuum imprægneret materialer, sikrer optimal resultat. Miljøvenlige epoxy, både for miljøet, men også det fysiske arbejdsmiljø for vores udførende medarbejder.

Optaget i kontrolordning for ledningsrenovering - Udføres sammen med vores samarbejdspartner.
Generelt på disse ABC projekter - ABC Står for planlægningen/projekt/tilsyn/KS/DOK og vores samarbejdspartner står for den praktiske udførelse.
PROJEKT: Udførelse, Kvalitetssikring og -kontrol
ID Certificering

ABC Strømpeforing - Korte Strømper (KS)

ABCliner - Strømpeforing - Kort Strømpe

- - - Type KS.50 

Partiel renovering af skader på ledningsnet med korte strømpeforinger - ABC Glasfibervæv med ABC Silikat - DN100-DN400 - 2 lags 1.400 g/m2 Avantex glasvæv.
ID certificering.

- - - Type KS.75

Partiel renovering af skader på ledningsnet med korte strømpeforinger - ABC Glasfibervæv med ABC Epoxy  - DN100-DN400 -  2 lags 1.400 g/m2 Avantex glasvæv.

ID certificering.

ABC Strømpeforing - UV-Teknik

ABCliner - Strømpeforing - UV Teknik
- - - Type UV.75 

Brandenburger Liner BB2,0
Renovering af kloak-hovedledninger med glasfiberarmeret polyester strømpeforinger, der placeres med lufttryk og hærdes med UV-lys 
- DN150 til DN800.
ID certificering.

ABCliner - Strømpeforing - UV Teknik
- - - Type UV.150

Brandenburger Liner BB2,5
Renovering af kloak-hovedledninger med glasfiberarmeret polyester strømpeforinger, der placeres med lufttryk og hærdes med UV-lys - DN150 til DN2000. 
Styrke: E,kort=15.538 MPa / E,lang=15.231 MPa

Renovering af brøndstræk i veje - brønd til brønd eller underføringer såsom rørlagte åer eller afvanding.

Optaget i kontrolordning for ledningsrenovering - Udføres sammen med vores samarbejdspartner.
Generelt på disse ABC projekter - ABC Står for planlægningen/projekt/tilsyn/KS/DOK og vores samarbejdspartner står for den praktiske udførelse.
PROJEKT: Udførelse, Kvalitetssikring og -kontrol
ID Certificering

ABCliner - Strømpeforing - UV Teknik
- - - Type UV.200

Saertex Liner S+
Renovering af kloak-hovedledninger med glasfiberarmeret polyester strømpeforinger, der placeres med lufttryk og hærdes med UV-lys - DN150 til DN1500.
Styrke: E,kort=20.350 MPa / E,lang=14.396 MPa

Renovering af brøndstræk i veje - brønd til brønd eller underføringer såsom rørlagte åer eller afvanding.

Udføres sammen med vores samarbejdspartner.

Generelt på disse ABC projekter - ABC Står for planlægningen/projekt/tilsyn/KS/DOK og vores samarbejdspartner står for den praktiske udførelse.
PROJEKT: Udførelse, Kvalitetssikring og -kontrol
ID Certificering

ABC Overgangsprofil 

ABCliner - Overgangsprofil
- - - Type KOP.SILIKAT

Renovering af overgangen mellem hoved- og stikledning, med et epoxy imprægneret filthat  - Silikaten sikrer vedhæftning og tæthed mellem hovedledningsstrømpeforingen og stikstrømpeforingen eller den eksisterende ledning. 
Optaget i kontrolordning for ledningsrenovering - Udføres sammen med vores samarbejdspartner.
Generelt på disse ABC projekter - ABC Står for planlægningen/projekt/tilsyn/KS/DOK og vores samarbejdspartner står for den praktiske udførelse.
PROJEKT: Udførelse, Kvalitetssikring og -kontrol
ID Certificering

ABCliner - Overgangsprofil
- - - Type KOP.POX

Renovering af overgangen mellem hoved- og stikledning, med et epoxy imprægneret filthat - Epoxyen sikrer ordentlig vedhæftning og tæthed mellem hovedledningsstrømpeforingen og stikstrømpeforingen. Kan laves med folie og uden folie.

ABC Epoxy Type AA/A-B og Filtprofil - DN100-DN150 - Styrke E=2000 MPa.

PROJEKT: Udførelse, Kvalitetssikring og -kontrol
ID Certificering

ABC Stramforing PVC/U

- - - Type A-liner / Bio-liner

Bio-liner
Renovering af kloak-hovedledninger med plastrør via close-fit løsning, der placeres med varme og lufttryk, hvorefter det køles ned under tryk - Hvorefter det nye rør klar til brug - DN150 til DN400 - Styrke SN2,5 eller SN5, afhængig af 
Styrke: E,kort=2000 MPa / E,lang=400 MPa

Søges optaget i kontrolordning for ledningsrenovering - Under navnet A-liner/Bio-liner.
Udføres sammen med vores samarbejdspartner.
Generelt på disse ABC projekter - ABC Står for planlægningen/projekt/tilsyn/KS/DOK og vores samarbejdspartner står for den praktiske udførelse.
PROJEKT: Udførelse, Kvalitetssikring og -kontrol
ID Certificering

ABC rørteknik - Service/support

- Brøndrenovering
- Overfladerenovering af bygværker og bassiner
- Overfladebehandling af betonemner
- Tætning og forankring af rørgennemføringer
- Strømpeforing - Korte Strømper
- Strømpeforing - Stik 
- Strømpeforing - UV-Teknik
- Stramforing - PVC/U

Ring og forhør om pris

ABCliner Løsninger er til renovering af det danske afløbs- og kloaknettet, hvor vi løfter snorhøjden for kvaliteten af udførelse og materialer der anvendes til renovering. Der er kun valgt den bedste kvalitet af materialer til disse unikke løsninger, hvilket sikrer en lang og optimal levetid for den pågældende renovering.