ABC Brøndrenovering

- Af eksisterende brønde med ABC Coating

Brønd- og overfladerenovering af inspektionsbrønde - Der sikrer vedvarende tætte løsninger og fremtidssikrer mod svovlbrinte/svovlsyre angreb - Håndværk der gør en forskel
Type ABC Coating 1LAG:
RENS: Rensning af overflade med egnet metode
STOP: Stop vandindtrængning
BETON: Strukturel genopbygning
 • Reprofilering af RB/samlinger
 • Vedhæftningslag: ca. 5-10mm special fiberbeton
COATING: Coating og overfladebehandling tætning/beskyttelse
 • Opføring: - ABC Coating 1LAG
 • Sider: - ABC Coating 1LAG
 • Banket: - ABC Coating 1LAG
 • Bund: - Rep af RB/samlinger med fiberbeton
Tilvalg:
 • Andre lagtykkelser/løsninger
  • 2LAG/3LAG/5LAG + Glasfibervæv
 • TIL- OG UDLØB: ABC KS Rørforankring af til- og udløb
 • ABC glasfiber/Coating bund
 • ABC Glasfiber forstærkninger af sider
 • RØRGENNEMFØRINGER: ABC Flexforankring
 • OPFØRING OG DÆKSEL: Brøndopføring og dæksel regulering
PROJEKT: Udførelse, Kvalitetssikring og -kontrol